VỀ CHÚNG TÔI

Sức khỏe như một quả cầu thủy tinh, một khi rơi xuống là vỡ nát còn công việc lại như một quả cầu da sau khi rơi xuống vẫn còn có thể nảy trở về. Có sức khỏe không có nghĩa là có tất cả, nhưng không có sức khỏe thì cái gì cũng không có.

Luôn nhớ sức khỏe và sắc đẹp là vũ khí tối thượng của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ

XEM THÊM

“Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, để ta có thêm một ngày để yêu thương”

“Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, để ta có thêm một ngày để yêu thương”

“Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, để ta có thêm một ngày để yêu thương”

đối tác của chúng tôi